Logotyp för Svensk kravterminologi

Intressentmål: definition och detaljerad information

Term
Intressentmål
Definition
Mål som beskriver essensen av systemet-i-fokus. Dessa är av sådan dignitet att om de inte uppfylls, kommer systemet helt eller till stor del att sakna värde för den eller de intressenter som äger målen.
Engelska motsvarigheter
Stakeholder goals
Kategori
Kravtyp
Inlagd
2015-08-03
Senast ändrad
2019-11-10
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/intressentmål

Termen intressentmål förekommer i Terminologi med förklaringar och beskrivs där i ett större sammanhang. För att förstå detta sammanhang är det i regel lämpligt att läsa hela det avsnitt eller delavsnitt som termen ingår i.

Termens kategori kravtyp är beskriven i Terminologi med förklaringar.