Logotyp för Svensk kravterminologi

Syftet med den här webbplatsen är att definiera en svensk kravterminologi. Ambitionen är att det ska vara en definition eller spegling av den svenska terminologin inom kravteknik och kravhantering. För mer information om bakgrunden och behovet, se sidan Om terminologin.


Webbplatsens huvudsakliga innehåll presenteras i de tre nedanstående vyerna, som samtliga ingår i PDF-utgåvan. Relaterad och kompletterande information utöver dessa tre vyer finns tillgänglig via webbplatsens huvudmeny. Terminologins revisionshistorik erbjuder möjlighet att följa förändringar manuellt eller via RSS.

Terminologi med förklaringar

Här sätts de viktigaste termerna i ett sammanhang för att tydliggöra hur de relaterar till varandra. Där så är relevant ges motiveringar till varför en viss term eller definition väljs framför eventuella alternativ som idag också förekommer.

Gå till Terminologi med förklaringar

Sorterbar termlista

Här finns en sorterbar lista som innehåller de ingående termerna, deras respektive definitioner, kategorier engelska motsvarigheter. Skillnaden mot sidan Terminologi med förklaringar är alltså att den förklarande löptexten och därmed det större sammanhanget inte finns med. Sidan går att nå direkt via genvägen https://www.kravtermer.se.

Gå till Sorterbar termlista

Engelsk-svensk korsreferenslista

Här finns en engelsk-svensk korsreferenslista som kopplar de engelska begreppen till de svenska. Samma information finns tillgänglig i den sorterbara listan; denna sida syftar enbart till att göra det enkelt att snabbt hitta önskad information.

Gå till Engelsk-svensk korsreferenslista