Logotyp för Svensk kravterminologi

Om terminologin

Här finns information om varför Svensk kravterminologi existerar och vem som ligger bakom den.

Vem?

Svensk kravterminologi tillhandahålls av Patrik Sternudd. Jag är civilingenjör i informationsteknologi och brinner bland annat för kravteknik och systems engineering. Du kan hitta mer information om mig på min hemsida.

Varför?

Jag tillhandahåller Svensk kravterminologi av flera olika anledningar. De tre främsta är:

  1. Kravteknik är ett område som fortfarande är eftersatt i Sverige. Särskilt problematiskt är det att vi som arbetar i området, trots att kravteknik i stor utsträckning handlar om kommunikation, inte har ett gemensamt vokabulär. Detta vill jag göra något åt.
  2. Jag tycker att det är synd att det svenska språket utarmas inom de tekniska disciplinerna. Det finns en viktig demokratiaspekt att kunna uttrycka sig (och framför att att myndigheter kan göra det) på landets officiella språk. Här vill jag passa på att sträcka ut handen till landets tekniska lärosäten, som skulle kunna vara betydligt bättre på att lära ut svenska begrepp i utbildningen och vid behov också bidra till begreppsbildningen.
  3. Jag anser att civilingenjörer har ett ansvar att bidra till samhällsutvecklingen.

Åsikterna och dolda agendor

När det gäller innehållet är alla åsikter mina egna. En icke oansenlig mängd har uppstått genom diskussion med andra kravintresserade personer, ofta grundat på både akademisk och mer populärvetenskaplig literatur inom kravområdet. Andra åsikter kommer från insikter från mitt dagliga arbete, internationella standarder eller kompetensutveckling. I vissa fall har jag ändrat åsikt på grund av att andra personer haft nya infallsvinklar eller bättre argument än mina egna. Det är precis så det ska vara.

Håller du inte med om något som jag skrivit, eller tycker att något saknas? Har du hittat ett stavfel som sticker i ögonen? I så fall kan du använda kontaktformuläret för att lämna synpunkter.

Jag tillhandahåller denna webbplats (både tekniken bakom och innehållet) på ideell basis. Jag får inte betalt av min arbetsgivare eller av någon annan organisation för att arbeta med den. Sidan har inga reklamintäkter och jag betalar driften (server, bandbredd, etc) med egna medel.

Om det finns en dold agenda så är det möjligen att jag vill att ämnet kravteknik och de som arbetar med det ska få större inflytande i utformningen av sociotekniska system (och gärna i andra sammanhang också). Med stärkt kravteknik är jag övertygad om att de system som vi använder till vardags kommer att bli bättre för användarna och billigare för de som betalar för dem.

Tack till...

Jag vill tacka följande personer och organisationer för deras medvetna eller omedvetna bidrag till denna sida:

  • SIS Förlag AB, för tillståndet att översätta utvalda definitioner ur relevanta ISO-standarder.
  • Caroline Erlandsson, för rollen som bollplank och en erfarenhetskälla utanför min egen organisation och bransch.

Upphovsrätt

Upphovsrätt och regler för kopiering finns på följande sida.