Logotyp för Svensk kravterminologi

Upphovsrätt

Här finns information om upphovsrätt för Svensk kravterminologi och under vilka omständigheter du får reproducera delar av innehållet.

Grundregel

Där inget annat anges äger Patrik Sternudd upphovsrätten till innehållet på webbplatsen.

Vissa av definitionerna har översatts från ISO-standarder som exempelvis ISO 29148:2011. Användandet sker med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO-standarderna i fråga. Uppgifter om översättningar och källor för varje specifik term återfinns i den detaljerade informationen för respektive term.

Regler för kopiering

Eftersom syftet med terminologin i första hand är att den ska användas gäller följande regler utöver den normala högst restriktiva upphovsrätten:

  1. Det är tillåtet att kopiera både enstaka begrepp och definitioner så länge det tydligt framgår att dessa är hämtade från Svensk kravterminologi.
  2. Vid hänvisning av en eller flera termer bör (det är rekommenderat, men inte ett strikt krav) även senaste ändringsdatum för termerna eller Svensk kravterminologi som helhet framgå. Datum för det senare hittar du i sidfoten.
  3. Det är inte tillåtet att reproducera Svensk kravterminologi eller en större del av innehållet på någon av de ingående sidorna i sin helhet utan explicit tillstånd. Undantaget till detta är PDF-versionerna, som är avsedda för att spridas i sin helhet. Villkoren för detta framgår i respektive PDF.

Vill du använda materialet på ett sätt som faller utanför ovanstående riktlinjer? Använd i så fall kontaktformuläret och berätta vad du vill göra!