Logotyp för Svensk kravterminologi

Källor

Här finns de källor som terminologin använder listade. När en definition eller ett begrepp hämtats från en källa som är skriven på engelska har Patrik Sternudd utfört översättningen om inget annat anges explicit.


Varje källa är länkad till en egen sida med detaljerad information om bland annat författare, årtal och vilka termer som refererar till källan.

Böcker

 1. Användarcentrerad systemdesign
 2. Concepts of Programming Languages, 4th ed.
 3. Handbook of Practical Logic and Automated Reasoning
 4. Försvarsmaktens Handbok Systemsäkerhet
 5. Requirements Engineering, 3rd edition
 6. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien

Standarder

 1. DO-178C/ED-12C Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification
 2. IEEE Std 830-1998 -- IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications
 3. ISO 26262-1:2011 Road vehicles -- Functional safety -- Part 1: Vocabulary
 4. ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction -- Part 11: Usability: Definitions and concepts
 5. ISO/IEC/IEEE 15026-1:2019 Systems and software engineering -- Systems and software assurance -- Part 1: Concepts and vocabulary
 6. ISO/IEC/IEEE 15026-2:2022 Systems and software engineering -- Systems and software assurance -- Part 2: Assurance case
 7. ISO/IEC/IEEE 15288:2015 Systems and software engineering -- System life cycle processes
 8. ISO/IEC/IEEE 29148:2011 Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering
 9. ISO/IEC/IEEE 42010:2011 Systems and software engineering -- Architecture description

Övriga källor

 1. Sveriges cybersäkerhet -- Uppgifter, ansvar och struktur
 2. Unambiguous Requirements in Functional Safety and ISO 26262: Dream or Reality?