Logotyp för Svensk kravterminologi

Sveriges cybersäkerhet: källinformation


Titel
Sveriges cybersäkerhet
Fullständig titel
Sveriges cybersäkerhet -- Uppgifter, ansvar och struktur
Källtyp
Artikel
Årtal
2023
Beskrivning
Det inledande avsnittet "Cybersäkerhet och relaterade begrepp" innehåller definitioner och förklaringar av centrala begrepp inom informations- och cybersäkerhetsområdet.
Författare
Patrik Sternudd
Utgivare
Kungl Krigsvetenskapsakademien
Tidskrift
Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift
Nummer
1 2023
Sidor
126-163
Länk
https://kkrva.se/hot/2023:1/sternudd-sveriges-cybersakerhet.pdf (kontrollerad 2023-05-07)
Inlagd
2023-05-07

Följande termer har referenser till eller är översatta från källan:

Utöver de explicita referenserna ovan kan källan innehålla information som är relevant för resonemangen i Terminologi med förklaringar.