Logotyp för Svensk kravterminologi

Fullständigt definierad syntax: definition och detaljerad information

Term
Fullständigt definierad syntax
Definition
Syntaxen för ett språk L är fullständigt definierad om och endast om det, för varje uttryck U, med säkerhet går att avgöra huruvida U tillhör L eller inte.
Engelska motsvarigheter
Completely defined syntax
Referens
Concepts of Programming Languages
Inlagd
2015-08-01
Senast ändrad
2015-09-15
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/fullständigt~definierad~syntax

Termen fullständigt definierad syntax förekommer i Terminologi med förklaringar och beskrivs där i ett större sammanhang. För att förstå detta sammanhang är det i regel lämpligt att läsa hela det avsnitt eller delavsnitt som termen ingår i.