Logotyp för Svensk kravterminologi

Funktionella krav: definition och detaljerad information

 Termen bör användas med försiktighet. Motiv återfinns i Terminologi med förklaringar.
Term
Funktionella krav
Definition
En kravmängd som i detalj reglerar transformationen av indata till utdata, inklusive ordningen på nödvändiga operationer samt hantering av parametrar och avvikelser.
Engelska motsvarigheter
Functional requirements
Kategori
Kravtyp
Referens
ISO/IEC/IEEE 29148:2011
Referens
IEEE Std 830-1998
Inlagd
2015-08-02
Senast ändrad
2024-01-09
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/funktionella~krav

Termens kategori kravtyp är beskriven i Terminologi med förklaringar.