Logotyp för Svensk kravterminologi

Systems engineering: definition och detaljerad information

Term
Systems engineering
Definition
Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som fastlägger de sammanlagda tekniska och styrningsmässiga arbetsinsatser som krävs för att omsätta intressenternas behov, förväntningar och villkor i en lösning, samt upprätthålla denna lösning under hela dess existens.
Engelska motsvarigheter
Systems Engineering
Översatt från
ISO 15288:2015
Inlagd
2020-03-23
Senast ändrad
2020-03-23
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/systems~engineering

Definitionen ur ISO 15288:2015 har översatts av Patrik Sternudd och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 15288:2015.