Logotyp för Svensk kravterminologi

Ändamålsenlighet: definition och detaljerad information

Term
Ändamålsenlighet
Definition
Noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål.
Engelska motsvarigheter
Effectiveness
Kategori
Användbarhet
Referens
Användarcentrerad systemdesign  (Termen och dess definition återfinns på s. 62 som en del i en större diskussion om användbarhetsbegreppet.)
Referens
ISO 9241-11:2018  (Termen med tillhörande definition är hämtad från Användarcentrerad systemdesign och är författarnas översättning av "effectiveness" med tillhörande definition i ISO 9241-11:1998. Definitionen har inte ändrats i 2018 års utgåva av standarden.)
Inlagd
2019-09-04
Senast ändrad
2019-09-04
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/ändamålsenlighet

Termens kategori användbarhet är beskriven i Terminologi med förklaringar.