Logotyp för Svensk kravterminologi

Acceptanskriterium: definition och detaljerad information

Term
Acceptanskriterium
Definition
Vad som måste vara utfört eller existera för att kravet ska anses vara uppfyllt.
Engelska motsvarigheter
Engelsk motsvarighet ej angiven
Kategori
Kravattribut
Inlagd
2015-08-30
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/acceptanskriterium

Termens kategori kravattribut är beskriven i Terminologi med förklaringar.