Logotyp för Svensk kravterminologi

Assurans: definition och detaljerad information

Term
Assurans
Definition
Ett välgrundat förtroende för att en utfästelse är eller kommer att bli sann.
Engelska motsvarigheter
Assurance
Översatt från
ISO 15026-1:2019  (Termen och dess definition översattes ursprungligen från 2013 års utgåva av standarden. Definitionen är oförändrad i 2019 års utgåva.)
Inlagd
2015-08-02
Senast ändrad
2019-09-01
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/assurans

Definitionen ur ISO 15026-1:2019 har översatts av Patrik Sternudd och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 15026-1:2019.

Termen assurans förekommer i Terminologi med förklaringar och beskrivs där i ett större sammanhang. För att förstå detta sammanhang är det i regel lämpligt att läsa hela det avsnitt eller delavsnitt som termen ingår i.