Logotyp för Svensk kravterminologi

Assuransfall: definition och detaljerad information

Term
Assuransfall
Definition
En verifierbar artefakt som tillhandahåller ett övertygande och giltigt argument för att en utfästelse är sann baserat på konkreta evidens i en angiven kontext.
Engelska motsvarigheter
Assurance case
Kategori
Arbetsprodukt
Översatt från
ISO/IEC/IEEE 15026-2:2022  (För bibehållen precision och ökad läsbarhet har den svenska översättningen tillfogats ett tillägg att utfästelsen ska vara sann, vilket är tydligt om än implicit i det engelska originalet.)
Inlagd
2023-12-30
Senast ändrad
2023-12-30
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/assuransfall

Definitionen ur ISO/IEC/IEEE 15026-2:2022 har översatts av Patrik Sternudd och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO/IEC/IEEE 15026-2:2022.

Termen assuransfall förekommer i Terminologi med förklaringar och beskrivs där i ett större sammanhang. För att förstå detta sammanhang är det i regel lämpligt att läsa hela det avsnitt eller delavsnitt som termen ingår i.

Termens kategori arbetsprodukt är beskriven i Terminologi med förklaringar.