Logotyp för Svensk kravterminologi

Effektivitet: definition och detaljerad information

Term
Effektivitet
Definition
Resursåtgång i förhållande till uppnådda resultat.
Engelska motsvarigheter
Efficiency
Kategori
Användbarhet
Referens
Användarcentrerad systemdesign  (Termen och dess ursprungliga definition återfinns på s. 62 som en del i en större diskussion om användbarhetsbegreppet.)
Referens
ISO 9241-11:2018  (Termen med tillhörande definition är ursprunglingen hämtad från Användarcentrerad systemdesign och är där författarnas översättning av "efficiency" med tillhörande definition i ISO 9241-11:1998. I 2018 års utgåva av standarden har definitionen kortats ner, vilket föranlett motsvarande förändring i Svensk kravterminologi. )
Inlagd
2019-09-04
Senast ändrad
2019-09-04
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/effektivitet

Termens kategori användbarhet är beskriven i Terminologi med förklaringar.