Logotyp för Svensk kravterminologi

Kravhierarki: definition och detaljerad information

Term
Kravhierarki
Definition
En hierarkisk struktur bestående av ett mål, samt från målet nedbrutna och förfinade krav.
Engelska motsvarigheter
Engelsk motsvarighet ej angiven
Inlagd
2015-08-30
Senast ändrad
2016-05-28
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/kravhierarki

Termen kravhierarki förekommer i Terminologi med förklaringar och beskrivs där i ett större sammanhang. För att förstå detta sammanhang är det i regel lämpligt att läsa hela det avsnitt eller delavsnitt som termen ingår i.