Logotyp för Svensk kravterminologi

Leverantör: definition och detaljerad information

Term
Leverantör
Definition
En organisation eller individ som ingår en överenskommelse med en beställare om att tillhandahålla en produkt eller en tjänst.
Engelska motsvarigheter
Supplier
Kategori
Kravroll
Översatt från
ISO 15288:2015
Inlagd
2015-08-30
Senast ändrad
2017-08-12
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/leverantör

Definitionen ur ISO 15288:2015 har översatts av Patrik Sternudd och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 15288:2015.

Termens kategori kravroll är beskriven i Terminologi med förklaringar.