Logotyp för Svensk kravterminologi

Notation: definition och detaljerad information

Term
Notation
Definition
En beskrivningsteknik avsedd för ett specifikt syfte.
Engelska motsvarigheter
Notation
Inlagd
2015-05-31
Senast ändrad
2015-09-15
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/notation

Termen notation förekommer i Terminologi med förklaringar och beskrivs där i ett större sammanhang. För att förstå detta sammanhang är det i regel lämpligt att läsa hela det avsnitt eller delavsnitt som termen ingår i.