Logotyp för Svensk kravterminologi

System: definition och detaljerad information

Term
System
Definition
En kombination av interagerande element som är organiserade för att uppnå ett eller flera uttalade syften.
Engelska motsvarigheter
System
Översatt från
ISO/IEC/IEEE 15288:2015
Inlagd
2015-07-22
Senast ändrad
2017-08-12
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/system

Definitionen ur ISO/IEC/IEEE 15288:2015 har översatts av Patrik Sternudd och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO/IEC/IEEE 15288:2015.

Termen system förekommer i Terminologi med förklaringar och beskrivs där i ett större sammanhang. För att förstå detta sammanhang är det i regel lämpligt att läsa hela det avsnitt eller delavsnitt som termen ingår i.