Logotyp för Svensk kravterminologi

Tillfredsställelse: definition och detaljerad information

Term
Tillfredsställelse
Definition
Den utsträckning till vilken en användares fysiska, kognitiva och emotionella reaktioner som uppstår vid användandet av systemet, produkten eller tjänsten möter dennes behov och förväntningar.
Engelska motsvarigheter
Satisfaction
Kategori
Användbarhet
Översatt från
ISO 9241-11:2018  (I 2018 års utgåva av standarden har definitionen ändrats så mycket att definitionen i boken Användarcentrerad systemdesign inte längre är aktuell, varför en ny översättning varit nödvändig.)
Referens
Användarcentrerad systemdesign  (Termen och dess äldre definition från ISO 9241-11:1998 återfinns på s. 62 som en del i en större diskussion om användbarhetsbegreppet.)
Inlagd
2019-09-04
Senast ändrad
2019-09-04
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/tillfredsställelse

Definitionen ur ISO 9241-11:2018 har översatts av Patrik Sternudd och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 9241-11:2018.

Termens kategori användbarhet är beskriven i Terminologi med förklaringar.