Logotyp för Svensk kravterminologi

Intressent: definition och detaljerad information

Term
Intressent
Definition
En individ eller organisation som påverkas av, eller har inflytande över, ett systems utformning eller existens.
Engelska motsvarigheter
Stakeholder
Kategori
Kravroll
Referens
ISO 15288:2015  (Definitionen bedöms vara kompatibel med ISO:s engelska definition. Den engelska definitionen är dock på grund av sin något omständliga formulering svår att översätta på ett bra sätt. Därför använder Svensk kravterminologi istället en mer koncis svensk definition.)
Inlagd
2015-05-31
Senast ändrad
2017-08-10
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/intressent

Termen intressent förekommer i Terminologi med förklaringar och beskrivs där i ett större sammanhang. För att förstå detta sammanhang är det i regel lämpligt att läsa hela det avsnitt eller delavsnitt som termen ingår i.

Termens kategori kravroll är beskriven i Terminologi med förklaringar.