Logotyp för Svensk kravterminologi

Kravhantering: definition och detaljerad information

Term
Kravhantering
Definition
De aktiviteter som säkerställer att krav identifieras, dokumenteras, förvaltas, kommuniceras och spåras genom livscykeln för ett system, en produkt eller en tjänst.
Engelska motsvarigheter
Requirements Management
Översatt från
ISO 29148:2011
Inlagd
2015-05-31
Senast ändrad
2017-08-24
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/kravhantering

Definitionen ur ISO 29148:2011 har översatts av Patrik Sternudd och används med vederbörligt tillstånd från SIS Förlag AB som medlem i ISO. ISO äger upphovsrätten till ISO 29148:2011.

Termen kravhantering förekommer i Terminologi med förklaringar och beskrivs där i ett större sammanhang. För att förstå detta sammanhang är det i regel lämpligt att läsa hela det avsnitt eller delavsnitt som termen ingår i.