Logotyp för Svensk kravterminologi

Användbarhet: definition och detaljerad information

Term
Användbarhet
Definition
Den utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda ett system, en produkt eller en tjänst för att uppnå specifika mål med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang.
Engelska motsvarigheter
Usability
Kategori
Användbarhet
Referens
Användarcentrerad systemdesign  (Termen och dess ursprungliga definition återfinns på s. 61-62 som en del i en större diskussion om användbarhetsbegreppet.)
Referens
ISO 9241-11:2018  (Definitionen är i all väsentlighet den översättning från 1998 års utgåva av standarden som Göransson och Gulliksen gjorde i boken Användarcentrerad systemdesign, med skillnaden att system och tjänster har lagts till för att överensstämma med 2018 års utgåva av standarden.)
Inlagd
2016-09-14
Senast ändrad
2019-09-04
Snabblänk (till denna sida)
https://kravterm.se/användbarhet

Termens kategori användbarhet är beskriven i Terminologi med förklaringar.